Konferencja "Flawonoidy i ich zastosowanie" / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

W dniach 8 – 9 września 2022 r., odbyła się w Łańcucie, XIII Ogólnopolska Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie”. Po raz kolejny organizacji podjęli się pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Politechniki Rzeszowskiej oraz  Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Rzeszowski.

Entuzjaści badań i zastosowań flawonoidów spotkali się po raz trzynasty, kontynuując tradycję rozpoczętą w 1996 r. przez pracowników Wydziału Chemicznego PRz - prof. Stanisława Kopacza i dr hab. Marię Kopacz. Konferencja, gromadząca co dwa lata licznych przedstawicieli chemii, biologii i mikrobiologi, farmacji, medycyny, analityków i technologów, jest poświęcona problematyce badań właściwości i zastosowania flawonoidów występujących w przyrodzie oraz syntezie chemicznej pochodnych flawonoidów i ich kompleksów z jonami metali o szczególnych zastosowaniach.

W skład Komitetu Naukowego weszli:
Dr hab. Maria Kopacz – Przewodnicząca, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. n.med. Zenon Czuba,  Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. n.med. Anna Mertas, prof. SUM , Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. n. farm. Anna Rzepecka-Stojko, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n.med. Ewelina Szliszka, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n.med. Jolanta Zalejska-Fiolka, Śląski Uniwersytet Medyczny

Nad przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:
Prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz – Przewodniczący, Politechnika Rzeszowska
Dr n.med. Joanna Bronikowska,  Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr n.med. Dagmara Jaworska,  Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr n.med. Małgorzata Kłosek, Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr inż. Anna Kuźniar,  Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Bogdan Papciak,  Politechnika Rzeszowska
Dr Janusz Pusz,  Politechnika Rzeszowska
Mgr inż. Artur Kołodziej, Politechnika Rzeszowska

Od 26 lat powodem spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki są FLAWONOIDY. Związki te codziennie towarzyszą nam wszystkim. Są składnikami  żywności przetworzonej i nieprzetworzonej: warzyw, owoców, herbat, kawy, wina, piwa i szeregu innych. Uczestnicy Konferencji dzielili się wiedzą na temat wydzielania flawonoidów z materiałów naturalnych, syntez chemicznych i modyfikacji składu związków, rozdziału i oczyszczania z zastosowaniem najnowszych technik badawczych i inżynierskich oraz różnorodnych właściwości flawonoidów.

Każda kolejna konferencja porusza nowe tematy badań, aktualizowane i weryfikowane potrzebami współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Byt i los człowieka jest bardzo mocno powiązany z flawonoidami – substancjami, które odkryte przez prof. Stanisława Kostaneckiego na początku XX wieku, stanowią dzisiaj obiekt zainteresowań badawczych uczonych z różnych dziedzin, a cel badań jest zarówno podstawowy jak i aplikacyjny – jest nim zrozumienie budowy flawonoidów i ich wpływu na życie i zdrowie oraz znalezienie wielokierunkowych zastosowań, głównie w medycynie, farmacji, kosmetologii i przemyśle, np. przetwórstwa tworzyw sztucznych.

flawonoidy_2022-fot1.jpg
Uczestnicy XIII Konferencji Flawonoidy i ich zastosowanie (fot. J. Pusz)

Podczas tegorocznej Konferencji zaprezentowano 34 prace, które swoją tematyką obejmowały szeroki zakres badań nad flawonoidami, w tym:

  • właściwości i wpływ bioflawonoidów na wzmocnienie odporności przeciwnowotworowej i protekcyjne działanie flawonoidów w terapii nowotworów, potencjalne wykorzystanie flawonoidów w zakażeniu SARS-CoV-2,
  • flawony i izoflawony w żywności, zastosowanie naturalnych preparatów i owoców zawierających flawonoidy w profilaktyce zdrowia,
  • badania aktywności biologicznej flawonoidów,
  • zastosowanie ekstraktów roślinnych w technologiach polimerowych,
  • syntezy chemiczne nowych kompleksów metali z flawonoidami i ich sulfonowymi pochodnymi,
  • metody i techniki badań stosowane w analizie flawonoidów naturalnych i syntetycznych, ich przemian i metabolitów, w tym badania in vivo.

Podczas Konferencji, uhonorowano Panią dr hab. Marię Kopacz z Politechniki Rzeszowskiej – inicjatora Konferencji (1996 r.) i wieloletnią Przewodniczącą Komitetów Naukowych „Flawonoidów”. Symboliczny bukiet róż od uczestników konferencji wręczony Pani Profesor był wyrazem uznania jej ogromnej pracy i zaangażowania w badania naukowe nad flawonoidami na przestrzeni lat.
W czasie wolnym od obrad uczestnicy konferencji odwiedzili Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Uroczysta oprawa Konferencji była możliwa dzięki wsparciu sponsorów
i wystawców:  CINTAMANI Poland Piaseczno; Conbest Kraków,  IMMUNIQ Żory; MELALEUCA Poland Gliwice; Becton Dickinson Polska, Warszawa; LAB-JOT Warszawa.

Podczas podsumowania obrad uczestnicy podkreślali potrzebę organizacji wspólnych spotkań naukowców zajmujących się specjalistycznymi aspektami badań i zastosowań flawonoidów oraz integracyjne walory Konferencji. W dyskusji doceniono rolę, jaką pełni Konferencja w promowaniu młodych naukowców oraz zdobywaniu przez nich pierwszych doświadczeń w prezentowaniu wyników swoich prac - niepisaną tradycją Konferencji jest przyjazd kilkuosobowych zespołów badawczych, gdzie rolę dzisiejszych mentorów sprawują naukowcy, którzy swoje pierwsze wystąpienia naukowe głosili podczas poprzednich konferencji, nawet 26 lat temu.


 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Ogólnopolskiej Konferencji "Flawonoidy i ich zastosowanie"
prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz
Politechnika Rzeszowska

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję